Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,843 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 795,951 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,832 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,592 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 185,562 ราย)

เสียชีวิตรวม 6,588 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 235 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 578,140 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,806 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 211,223 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 19,424 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,226) ปริมณฑล (4,641) จังหวัดอื่น ๆ (10,557)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) ตาก(3) ปัตตานี(3) และ เชียงราย(12) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 17 ราย
     - จากประเทศโอมาน 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 204.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 183.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.80)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 102,375 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 633,799 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,429 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 36 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 59 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 333,127 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,824 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,014 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,279,776 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 17,236 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 82,399 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,585 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,561 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,461 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,340 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,757 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น