Breaking News

วช. มอบชุด PAPR ให้ รพ.อานันทมหิดล เพื่อรับมือโควิด-19


สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) ให้แก่โรงพยาบาลอานันทมหิดล เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มีอาการรุนแรง และใช้รับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดในขณะนี้บ่ายวันนี้ ( 4 ส.ค. 2564 )
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้ส่งมอบนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะ พร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (PAPR) ให้แก่โรงพยาบาลอานันทมหิดล จำนวน 5 ชุด โดยมี พลตรี ชัชชัย เต็มยอด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 


ด้วยโรงพยาบาลอานันทมหิดล เป็นโรงพยาบาลทหารและเป็นโรงพยาบาลหลักของจังหวัดลพบุรี มีภารกิจในการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนและทหารในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งได้มีการเปิดโรงพยาบาลสนาม ไว้รองรับผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยหอบที่ต้องใช้เครื่องออกซิเจน ซึ่งโรงพยาบาลมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จะทำให้บุคลากรทำงานได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยชุดอุปกรณ์ PAPR จะนำไปใช้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนาม และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตโรคโควิด-19 ที่มีอาการรุนแรงและช่วยป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ โควิด -19 ที่อาจเพิ่มความรุนแรงขึ้นในอนาคต


สำหรับนวัตกรรมชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคแบบคลุมศีรษะพร้อมชุดกรองอากาศประสิทธิภาพสูง หรือ PAPR เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ของทีมนักวิจัย นำโดย นายแพทย์เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ แห่งคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ร่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก วช. ได้มีการพัฒนาชุดหน้ากากป้องกันเชื้อโรคฯ อย่างต่อเนื่อง โดยชุดหน้ากากส่วนหัวได้ขยายให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ท่อลมปรับให้ความแน่นหนา กล่องพัดลมมีความเพรียวบาง มีปุ่มปรับแรงลม มีเกจย์บอกระดับแบตเตอรี่ที่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้มากกว่า 4 ชั่วโมง สามารถชาร์จไฟด้วยสายยูเอสบีแบบซีได้ จึงมีความสะดวกในการนำไปใช้งานมากยิ่งขึ้น


ไม่มีความคิดเห็น