Breaking News

บัตรเครดิต JCB เสริมทัพช่วยวิกฤต COVID-19 ผ่านโครงการต้องรอด โดยกลุ่ม Up for Thai

สนับสนุนวัตถุดิบและสิ่งของจำเป็น เพื่อแจกจ่ายไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19


เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดในขณะนี้ทำให้บริษัท เจซีบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยคุณเรียว โมริตะ กรรมการผู้จัดการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคเอกชนในการร่วมเป็นหนึ่งแรงสนับสนุนเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับผมกระทบจาก COVID-19 โดยได้สนับสนุนวัตถุดิบและสิ่งของจำเป็นให้แก่โครงการต้องรอด โดยกลุ่ม Up for Thai ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือประชนชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด โดยมีการจัดตั้งโรงครัวทำอาหาร และจัดเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน โรงครัวชุมชน แคมป์คนงาน ผู้กักตัว ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา


ทั้งนี้ทางกลุ่มยังได้ส่งอาหารปรุงสุก ชุดยังชีพแก่ผู้ป่วยรอเตียง อุปกรณ์ป้องกันสำหรับด่านหน้าโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม อสม. ศูนย์พักคอย สถานีอนามัย มูลนิธิและอาสากลุ่มอื่นๆ


สำหรับผู้ที่สนใจร่วมสนับสนุนโครงการต้องรอด โดยกลุ่ม Up for Thai สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/UpForThai

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถทำความรู้จักกับบัตรเครดิต JCB เพิ่มเติมได้ทาง Facebook: JCB Thailand
ติดตามรายละเอียดโปรโมชันและสิทธิประโยชน์ของทาง JCB เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ภาษาไทย http://www.th.jcb/ โปรโมชั่นในประเทศและต่างประเทศ http://www.specialoffers.jcb/th

สำหรับการสมัครบัตรเครดิต JCB สามารถติดต่อวันนี้ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย บริษัทบัตรเครดิตกรุงศรี บริษัทบัตรกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และบมจ.อิออน

#JCBThailand #JCBCard #ต้องรอด #UpForThai #ต้องรอดUpForThai


ไม่มีความคิดเห็น