Breaking News

นิปปอนเพนต์ สานต่อเวทีประกวด Asia Young Designer Awards 2021 มุ่งจุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่ สู่การเป็นนักออกแบบเพื่อสังคมมืออาชีพ

เปิดรับผลงานภายใต้โจทย์ “FORWARD: Amplifying Empathy Through Design” ถึง 11 พ.ย. นื้


กรุงเทพฯ 16 สิงหาคม 2564 – บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
เดินหน้า จุดประกายนักออกแบบรุ่นใหม่ สานต่อเวทีประกวดงานออกแบบระดับเอเชีย “Asia Young Designer Awards 2021” เชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม (Architecture) และ การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่แสดงถึงความเข้าใจและใส่ใจผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม พร้อมรับมือกับความท้าทายด้านสังคมและวัฒนธรรม เพื่อชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมสูงสุดกว่า 100,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ Asia Young Designer Summit 2022 ร่วมกับผู้ชนะจากอีก 16 ประเทศ โดยผู้ชนะในระดับนานาชาติจะมีโอกาสได้เข้าร่วมหลักสูตรพิเศษ Design Discovery Program ที่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก Harvard’s Graduate School of Design สหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 สัปดาห์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ในปีนี้โจทย์ของการประกวด Asia Young Designer Awards จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “FORWARD: Amplifying Empathy Through Design” เพื่อเน้นย้ำให้นักออกแบบรุ่นใหม่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานผ่านกระบวนการคิดและทำความเข้าใจถึงปัญหาของผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง เพื่อดึงความต้องการ ความจำเป็น และปัญหาของผู้ใช้งานมาออกแบบ นำเสนอเป็นโซลูชันงานออกแบบที่ผสานทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพ จิตใจ อารมณ์ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ


นายวัชระ ศิริฤทธิชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 14 ปีของการประกวด Asia Young Designer Awards นิปปอนเพนต์มุ่งส่งเสริมและปลูกฝังนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้มีโอกาสแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยงานที่ดีไซน์ที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโจทย์การแข่งขันคือ FORWARD: Amplifying Empathy Through Design นิปปอนเพนต์ตระหนักดีถึงสถานการณ์โลกที่ท้าทายและส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคน จึงร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในวงการออกแบบ คิดค้นโจทย์การแข่งขันที่นักออกแบบสามารถสร้างผลงานที่มอบ Better Life Better Living และ Better Solution ให้กับผู้ใช้งานได้อย่างแท้จริง สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของโครงการที่ยึดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ขององค์การสหประชาชาติเป็นสำคัญ โดยนิปปอนเพนต์เชื่อว่าการประกวด Asia Young Designer Awards จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบที่มีความรู้ความสามารถ ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อพัฒนาวงการการออกแบบ และสร้างโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้สัมผัสกับประสบการณ์การทำงานจริง ก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพที่สร้างงานออกแบบที่เข้าใจความต้องการของผู้คน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนต่อไป”


ทั้งนี้ Asia Young Designer Awards เป็นเครือข่ายศูนย์กลางการสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักออกแบบระดับนานาชาติ โดยนักศึกษาที่ชนะเลิศระดับประเทศไทยจากประเภทสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน จะได้เป็นตัวแทนประเทศ ไปแข่งขันเฟ้นหาผู้ชนะระดับเอเชียและทำกิจกรรมร่วมกับผู้ชนะเลิศจากอีก 16 ประเทศทั่วเอเชีย ในกิจกรรมที่ชื่อว่า Asia Young Designer Summit ที่หมุนเวียนจัดขึ้นตามประเทศที่เป็นเจ้าภาพ อาทิเช่น กิจกรรม Workshop การนำเสนอผลงานแบบมืออาชีพ และการเชิญสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายในที่มีชื่อเสียงระดับโลก มาเป็นผู้บรรยายให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจรวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลงานของนักศึกษาอีกด้วย


รายละเอียดสำหรับการส่งผลงานในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การออกแบบงานสถาปัตยกรรม (Architectural Category) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ขึ้นไปจะต้องนำเสนอโซลูชันงานออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่สร้างประโยชน์ ตอบโจทย์ และเข้าใจผู้คน สังคม และสภาพแวดล้อมที่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน พร้อมประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อดึงดูดให้ผู้คนมาใช้งาน โดยผลงานการออกแบบดังกล่าวจะต้องอยู่บนพื้นที่ไม่เกิน 40,000 ตารางเมตร
2. การออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design Category) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปจะต้องนำเสนอผลงานการออกแบบพื้นที่ภายในที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งทางกายภาพและอารมณ์ ตลอดจนให้ความสำคัญกับองค์ประกอบโดยรอบ รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่และชุมชนรอบข้าง โดยจะต้องถูกจัดสรรอยู่บนพื้นที่ไม่เกิน 2,800 ตารางเมตร


นักออกแบบรุ่นใหม่ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีนักออกแบบด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบตกแต่งภายในระดับนานาชาติ พร้อมโอกาสในการเข้าเรียนโปรแกรมระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และเงินรางวัลชนะเลิศ 100,000 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 สามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ www.asiayoungdesignerawards-th.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Asia Young Designer Awards Thailand


ไม่มีความคิดเห็น