Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,804 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 195,909 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,567 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 409 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 61 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 767 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 54,088 ราย)

เสียชีวิตรวม 1,449 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 154,414 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,143 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 40,046 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,334 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(924) ปริมณฑล (591) จังหวัดอื่น ๆ (819)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 61 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) สงขลา(1) นนทบุรี(1) จันทบุรี(10) สระแก้ว(37) และ อยู่ระหว่างประสาน(11) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
     - จากประเทศสวีเดน 1 ราย
     - จากประเทศอินเดีย 10 ราย
     - จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 47 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 176.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 160 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.91)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,427 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 614,955 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 65,973 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.2
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,230 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 139 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,241 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 652,204 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,793 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 37,959 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 320 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,990 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 128 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 261 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น