Breaking News

ลอรีอัล ประเทศไทยร่วมส่งกำลังใจสู้โควิด บริจาคผลิตภัณฑ์มูลค่า 25 ล้านบาทแก่กรุงเทพมหานคร

นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบผลิตภัณฑ์ จาก ลอรีอัล ประเทศไทย นำโดย น.ส. อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย)

กรุงเทพฯ - 23 มิถุนายน 2564 - ลอรีอัล ประเทศไทย สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ส่งมอบผลิตภัณฑ์โฟมล้างหน้าและลิปสติก จำนวน 150,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 25 ล้านบาท ให้แก่กรุงเทพมหานคร สำหรับแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่กว่า 50,000 คน ที่ศูนย์ฉีดวัคซีน 25 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และประชาชนที่มาเข้ารับบริการ เพื่อประโยชน์ใช้สอยและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรที่ศูนย์ฉีดวัคซีน อีกทั้งช่วยสนับสนุนให้ประชาชนมาร่วมฉีดวัคซีน โดยมีนายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ

ปี 2563 ที่ผ่านมา ลอรีอัล ประเทศไทยได้มีการบริจาคผลิตภัณฑ์และเจลทำความสะอาดมือ มูลค่ารวม 300 ล้านบาท เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลในโรงพยาบาล 50 แห่ง และเพื่อช่วยเหลือกลุ่มสตรีและผู้เปราะบางทั่วประเทศผ่านหน่วยงาน 30 แห่งต่อเนื่องตลอดทั้งปี


ไม่มีความคิดเห็น