Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 5,406 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 249,853 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 3,757 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 9 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 18 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,622 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 68,440 ราย)

เสียชีวิตรวม 1,934 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 22 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 202,271 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,343 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 45,648 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 5,379 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,678) ปริมณฑล (1,220) จังหวัดอื่น ๆ (2,481)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สมุทรปราการ(2) กรุงเทพฯ(4) ชลบุรี(4) สระแก้ว(3) จันทบุรี(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(2) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
- จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศรัสเซีย 3 ราย
- จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
- จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
- จากประเทศโซมาเลีย 1 ราย
- จากประเทศซูดาน 2 ราย
- จากประเทศแคเมอรูน 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 181.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 166.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.48)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4,740 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 619,424 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,643 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 29.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96.7
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 76 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 90 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 153,160 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 734 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,297 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 734,048 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,586 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 47,649 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 540 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,110 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 121 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 368 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 76 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น