Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 29 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 9,416,972 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,976 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 88.726 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 67.49%


➡️(29 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,976 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 45.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 324 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 154 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 88.726 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (50.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 41.634 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 9,416,972 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 47.3%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,976 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 10,600,000 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 9,416,972 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 6,721,038 โดส (10.2% ของประชากร)
        - เข็มสอง 2 2,695,934 โดส (4.1% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-29 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 9,416,972 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 145,704 โดส/วัน ประกอบด้วย

    วัคซีน Sinopharm
        - เข็มที่ 1 11,446 โดส
        - เข็มที่ 2 7 โดส
    วัคซีน AstraZeneca
        - เข็มที่ 1 3,184,843 โดส
        - เข็มที่ 2 58,544 โดส
    วัคซีน Sinovac
        - เข็มที่ 1 3,524,749 โดส
        - เข็มที่ 2 2,637,383 โดส3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

     - 93.6% ไม่มีผลข้างเคียง
     - 6.4% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
     - ปวดกล้ามเนื้อ 1.54%
     - ปวดศีรษะ 1.14%
     - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.82%
     - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.74%
     - ไข้ 0.50%
     - คลื่นไส้ 0.34%
     - ท้องเสีย 0.22%
     - ผื่น 0.19%
     - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.15%
     - อาเจียน 0.09%
     - อื่น ๆ 0.66%4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย

     - บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 105.5% เข็มที่2 93.8%
     - อสม เข็มที่1 28.3% เข็มที่2 15.4%
     - ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 10.1% เข็มที่2 0.6%
     - ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 12% เข็มที่1 2.8%
     - เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 31.9% เข็มที่2 19.8%
     - ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 11.1% เข็มที่2 4.5%
    รวม เข็มที่1 13.4% เข็มที่2 5.4%5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
    กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 21.53% เข็มที่2 7.80% ประกอบด้วย
        - กรุงเทพฯ เข็มที่1 29.44% เข็มที่2 10.35%
        - สมุทรสาคร เข็มที่1 18.24% เข็มที่2 11.66%
        - นนทบุรี เข็มที่1 17.12% เข็มที่2 7.01%
        - สมุทรปราการ เข็มที่1 14.48% เข็มที่2 3.54%
        - ปทุมธานี เข็มที่1 9.24% เข็มที่2 3.33%
        - นครปฐม เข็มที่1 5.31% เข็มที่2 1.62%
    จังหวัดอื่นๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 5.38% เข็มที่2 2.10%
        - ภูเก็ต เข็มที่1 66.49% เข็มที่2 54.28%
        - ระนอง เข็มที่1 22.78% เข็มที่2 6.37%
        - สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 11.33% เข็มที่2 5.88%
        - เกาะสมุย เข็มที่1 51.37% เข็มที่2 41.12%
        - เกาะเต่า เข็มที่1 19.70% เข็มที่2 11.84%
        - เกาะพะงัน เข็มที่1 15.01% เข็มที่2 6.16%6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 88,726,716 โดส ได้แก่
     1. อินโดนีเซีย จำนวน 41,634,512 โดส (10.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 10,065,414 โดส (6.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 9,416,972 โดส (10.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     4. มาเลเซีย จำนวน 7,593,179 โดส (16.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     5. กัมพูชา จำนวน 6,957,895 โดส (23.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     6. สิงคโปร์ จำนวน 5,029,006 โดส (50.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     7. เวียดนาม จำนวน 3,497,104 โดส (3.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,460,294 โดส (12,4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 77,440 โดส (14.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 62.48%
     2. อเมริกาเหนือ 14.32%
     3. ยุโรป 15.36%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.94%
     5. แอฟริกา 1.6%
     6. โอเชียเนีย 0.3%8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 1,185.79 ล้านโดส (42.3% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหภาพยุโรป จำนวน 356.13 ล้านโดส (40.1%)
     3. อินเดีย จำนวน 328.55 ล้านโดส (12.0%)
     4. สหรัฐอเมริกา จำนวน 324.41 ล้านโดส (50.7%)9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (70.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     2. บาห์เรน (68.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     3. มัลดีฟส์ (67.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm)
     4. อิสราเอล (59.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. ชิลี (58.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหราชอาณาจักร (57.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. กาตาร์ (55.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     8. มองโกเลีย (54.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)
     9. อุรุกวัย (54.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinovac)
     10. ฮังการี (52.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น