Breaking News

นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


(25 มิถุนายน 2564) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่อาคาร บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานแจ้งวัฒนะ หลักสี่ ซึ่งมีศักยภาพรองรับการฉีดได้มากกว่า 5,000 คนต่อวัน โดยนำร่องฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทานในสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่โปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ นำเงินทุนมาจัดซื้อวัคชีนตัวเลือกชิโนฟาร์ม และพระราชทานแก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 6,400 โดส ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 พรรษา 4 กรกฎาคม 2564 เพื่อนำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ที่มีรายได้น้อย และชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงพยาบาลเป็นกลุ่มแรก


ไม่มีความคิดเห็น