Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 13 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 6,081,242 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,335 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 64.161 ล้านโดส


➡️(13 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,335 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 308 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 143 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 64.161 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (42.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 31.727 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 6,081 ล้านโดส

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,335 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-13 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 6,081,242 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 212,177 โดส/วัน)

    วัคซีนจัดสรร 7,022,380 โดส ประกอบด้วย
        วัคซีน Sinovac 5,126,010 โดส
        วัคซีน AstraZeneca 1,896,370 โดส

    ฉีดวัคซีนแล้ว 6,081,242 โดส
        - เข็มที่ 1 4,456,789 โดส (6.7%)
        - เข็มที่ 2 1,624,456 โดส (2.5%)2. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 64,161,419 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 31,727,380 โดส (7.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 6,797,782 โดส (4.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 6,081,242 โดส (6.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     4. กัมพูชา จำนวน 5,325,094 โดส (17.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     5. สิงคโปร์ จำนวน 4,392,067 โดส (42.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     6. มาเลเซีย จำนวน 4,227,067 โดส (9.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 1,445,723 โดส (1.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,108,388 โดส (9.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 61,289 โดส (11.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

     * คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 58.96%
     2. อเมริกาเหนือ 16.59%
     3. ยุโรป 16.53%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 5.95%
     5. แอฟริกา 1.68%
     6. โอเชียเนีย 0.29%4. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 863.51 ล้านโดส (30.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 308.11 ล้านโดส (48.1%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 295.62 ล้านโดส (33.3%)
     4. อินเดีย จำนวน 252.88 ล้านโดส (9.2%)5. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (65.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (64.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (63.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อิสราเอล (58.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. ชิลี (53.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหราชอาณาจักร (53.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. กาตาร์ (49.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     8. ฮังการี (48.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     9. สหรัฐอเมริกา (48.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
     10. อุรุกวัย (46.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)
 
แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น