Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,911 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 76,811 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,749 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศ เข้าประเทศทางช่องทางธรรมชาติ 2 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 153 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,947 ราย)

เสียชีวิตรวม 336 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 18 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 46,795 ราย(60.92%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,435 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 29,680 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,902 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(739) ปริมณฑล (559) จังหวัดอื่น ๆ (604)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) นนทบุรี(3) สมุทรปราการ(1) นราธิวาส(1) และ ชลบุรี (1) มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
- จากประเทศบราซิล 1 ราย
- จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
- จากประเทศอิหร่าน 2 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 155.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 133 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.5)
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,129 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 593,148 ราย
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 21 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 412,618 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 17 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.9
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 99 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 123 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,874 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 12 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,210 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 424,376 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,744 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,971 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 110 ราย
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,072 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 973 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 26 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น