Breaking News

วช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “รวมพลังประชาคมวิจัยเคลื่อนไทยด้วย BCG Model”


🎉 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนาหัวข้อ “รวมพลังประชาคมวิจัยเคลื่อนไทยด้วย BCG Model” พบผู้ร่วมเสวนาดังนี้

👉🏻ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวเปิดการเสวนา
และผู้ร่วมเสวนา
👉🏻ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และกรรมการ BCG
👉🏻ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
👉🏻รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม
👉🏻คุณอมรพล หุวะนันทน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง moreloop สตาร์ทอัพประเทศไทย
และ ดำเนินรายการ โดย
👉🏻คุณพิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

พบกันวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30-12.30 น. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

📍 และรับชมถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook LIVE : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาผ่านระบบ Zoom


ไม่มีความคิดเห็น