Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,280 ล้านโดส ใน 195 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 35.19 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 1.74 ล้านโดส


➡️(9 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,259 ล้านโดส ใน 195 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 19.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 257 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 113 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 33.4 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 21.97 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1,743,720 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 49.5%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,259 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 3 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 308.23 ล้านโดส (11% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 257.35 ล้านโดส (40.1%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 170.59 ล้านโดส (19.2%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. อิสราเอล (58% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     2. มัลดีฟส์ (57.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (51.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. บาห์เรน (45.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. ชิลี (40.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหรัฐอเมริกา (40.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
     7. สหราชอาณาจักร (39.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     8. ฮังการี (33.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     9. ภูฏาน (32.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)
     10. กาตาร์ (32%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 49.47%
     2. อเมริกาเหนือ 23.31%
     3. ยุโรป 18.31%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.01%
     5. แอฟริกา 1.66%
     6. โอเชียเนีย 0.24%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่

     1. สิงคโปร์ จำนวน 2,213,888 โดส (19.5% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     2. กัมพูชา จำนวน 2,826,589 โดส (8.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
     3. อินโดนีเซีย จำนวน 21,975,503 โดส (4% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac
     4. ลาว จำนวน 458,488 โดส (3.1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 1,727,268 โดส (2.6% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac
     6. ไทย จำนวน 1,743,720 โดส (1.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     7. บรูไน จำนวน 10,715 โดส (1.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,395,494 โดส (1.1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     9. พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     10. เวียดนาม จำนวน 801,957 โดส (0.4% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,427,452 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 1,743,720 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 1,273,666 โดส
        - เข็มสอง 470,054 โดสแหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น