Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,164 ล้านโดส ใน 194 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 31.7 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 1.486 ล้านโดส


➡️(3 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,164 ล้านโดส ใน 194 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 21.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 246 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 105 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 31.4 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (19.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 20.3 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1,486,907 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 51.5%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,152 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 3 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
     1. จีน จำนวน 270.41 ล้านโดส (9.7% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 245.59 ล้านโดส (38.2%)
     3. อินเดีย จำนวน 156.82 ล้านโดส (5.7%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. อิสราเอล (57.7% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     2. มัลดีฟส์ (53.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (49.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. บาห์เรน (42%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. ชิลี (38.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหรัฐอเมริกา (38.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
     7. สหราชอาณาจักร (37.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     8. ภูฏาน (32.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)
     9. ฮังการี (31.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     10. กาตาร์ (28.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 48.88%
     2. อเมริกาเหนือ 24.22%
     3. ยุโรป 18.05%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.97%
     5. แอฟริกา 1.66%
     6. โอเชียเนีย 0.22%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่

     1. สิงคโปร์ จำนวน 2,213,888 โดส (19.5% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     2. กัมพูชา จำนวน 2,407,503 โดส (7.1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
     3. อินโดนีเซีย จำนวน 20,372,568 โดส (3.8% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac
     4. มาเลเซีย จำนวน 1,469,033 โดส (2.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac
     5. ลาว จำนวน 294,360 โดส (2.0% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
     6. บรูไน จำนวน 10,715 โดส (1.2% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     7. ไทย จำนวน 1,486,907 โดส (1.1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     8. พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ฟิลิปปินส์ จำนวน 1,941,196 โดส (0.9% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     10. เวียดนาม จำนวน 506,435 โดส (0.3% ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,057,709 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 1,486.907 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 1,099,460 โดส
        - เข็มสอง 387,447 โดสแหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น