Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,340 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 37.53 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 1.935 ล้านโดส


➡️(12 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,340 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 21.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 263 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 117 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 37.53 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (27.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 22.61 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 1,935,565 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 47.7%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,340 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 3 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 332.96 ล้านโดส (11.9% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 263.13ล้านโดส (41%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 179.04 ล้านโดส (20.2%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (58.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. อิสราเอล (58.1% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (52.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     4. บาห์เรน (47%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. ชิลี (41.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหรัฐอเมริกา (41%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnson)
     7. สหราชอาณาจักร (40.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     8. ฮังการี (35.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     9. กาตาร์ (33.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     10. ภูฏาน (32.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 49.94%
     2. อเมริกาเหนือ 22.9%
     3. ยุโรป 18.26%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.99%
     5. แอฟริกา 1.67%
     6. โอเชียเนีย 0.24%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่

     1. สิงคโปร์ จำนวน 3,137,330 โดส (27.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     2. กัมพูชา จำนวน 3,001,566 โดส (8.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
     3. อินโดนีเซีย จำนวน 22,610,661 โดส (4.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac
     4. ลาว จำนวน 502,715 โดส (3.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm
     5. มาเลเซีย จำนวน 1,896,399 โดส (2.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Sinovac
     6. ไทย จำนวน 1,935,565 โดส (1.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     7. บรูไน จำนวน 15,905 โดส (1.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. ฟิลิปปินส์ จำนวน 2,542,066 โดส (1.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     9. พม่า จำนวน 1,040,000 โดส (1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
    10. เวียดนาม จำนวน 851,513 โดส (0.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 2,437,282 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 1,935,565 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 1,372,013 โดส
        - เข็มสอง 563,552 โดสแหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น