Breaking News

อินทัชสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน 19 เครื่องแก่ 7 โรงพยาบาลหลักในกรุงเทพฯ ร่วมสู้โควิด-19 รอบใหม่


กรุงเทพฯ- 12 พฤษภาคม 2564
: บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยจากสถานการณ์โควิดระบาดรอบใหม่ ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจควบคุมด้วยปริมาตรและความดันซับซ้อน และแบบเคลื่อนย้ายได้, เครื่องวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ, เครื่องติดตามสัญญาณชีพ และเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง จำนวนรวม 19 เครื่อง มูลค่า 6,120,000 บาท แก่ 7 โรงพยาบาลหลักในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, โรงพยาบาลราชวิถี, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที

นายเอนก พนาอภิชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รอบใหม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริษัทฯ จึงได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ตรงกับความจำเป็นและความต้องการของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการทำงานแก่แพทย์และพยาบาลซึ่งถือเป็นด่านหน้าในการช่วยเหลือผู้ป่วยให้เป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

อินทัช ขอร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่านที่ทุ่มเททำงานเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเต็มกำลัง และยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราจะต้องผ่านพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด

#เราจะสู้ไปด้วยกัน #ขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ #ขอบคุณเจ้าหน้าที่สาธารณสุข #ส่งกำลังใจให้นักรบชุดขาว

เกี่ยวกับ อินทัช
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ อินทัช เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย ลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคม สื่อ และเทคโนโลยี เพื่อเชื่อมโยงความต้องการของคนไทยเข้ากับเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม ผลจากความมุ่งมั่นพัฒนาทำให้อินทัช ได้รับรางวัลและการรับรองต่างๆ มากมาย อาทิ รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี” จากงาน Money & Banking Awards 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัลเกียรติยศบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากงาน “Thailand’s Top Corporate Brands Value 2020” ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) ในกลุ่มที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท และรางวัลหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 (ปี 2015-2020) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลรายงานความยั่งยืน ปี 2563 และประกาศนียบัตร ESG 100 ปี 2020 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ปัจจุบันการลงทุนของอินทัช ประกอบด้วย ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมไร้สาย ดำเนินงานภายใต้บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจดาวเทียมและธุรกิจต่างประเทศ ดำเนินงานภายใต้บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ อาทิ ไฮ ช็อปปิ้ง และโครงการ อินเว้นท์ (InVent) เป็นต้น ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.intouchcompany.com  www.facebook.com/intouchcompany
 


ไม่มีความคิดเห็น