Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธ 16 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธ 16 มิถุนายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,331 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 204,595 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,814 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 26 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 29 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 462 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 55,929 ราย)

เสียชีวิตรวม 1,525 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 40 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 167,665 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,947 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 35,405 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,276 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(807) ปริมณฑล (607) จังหวัดอื่น ๆ (862)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 29 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สระแก้ว(15) ชลบุรี(1) สมุทรปราการ(2) และ จันทบุรี(11) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 26 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 177.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 161.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.22)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,580 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 615,717 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,226 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.7
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
      - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 146,051 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 210 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,248 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 667,876 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,419 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 39,464 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 361 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,025 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 117 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 402 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 61 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น