Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 1,891 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 67,044 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,799 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศใน Quarantine เพิ่มขึ้น 7 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 85 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 22,172 ราย)

เสียชีวิตรวม 224 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 21 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 38,075 ราย(56.79%) (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 1,821 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 28,745 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ 1,884 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(739) ปริมณฑล (325) จังหวัดอื่น ๆ (820)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(4) นนทบุรี(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศอินเดีย 2 ราย
     - จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
     - จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
     - จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
     - จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
     - จากประเทศอิตาลี 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 152 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 129 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 85.0)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59,906 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 590,055 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 19 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 402,110 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 15.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 81.8
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 103 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 129 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
      - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 142,817 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 19 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,209 ราย
      - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 408,713 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,788 ราย
      - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 13,402 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 93 ราย
      - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 757 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 706 ราย
      - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น