Breaking News

จัดกิจกรรมสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอด และระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19


สมาคมสภาองค์กรโรคหืดแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค สถาบันบำราศนราดูร สถาบันโรคทรวงอกและสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตระหนักถึงไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Covid -19” ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีอาการปอดอักเสบรุนแรงจนถึงแก่ชีวิต โดยผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วบางส่วน จะเป็นผู้ป่วยที่การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดทำได้ช้าเพราะปัจจัย ด้านอายุหรือการมีโรคร่วม ซึ่งการออกกำลังเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพปอดจึงมีความจำเป็นที่จะช่วยเหลือผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความสามารถในการหายใจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งเพื่อช่วยในการขับเสมหะ (ถ้ามี) และเพื่อป้องกันการเกิดภาวะปอดแฟบ อันจะช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานของปอดให้ดีและเร็วยิ่งขึ้น จึงได้จัดทำโครงการสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดและระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19 เพื่อเผยแพร่เป็นความรู้ให้กับประชาชนและผู้ป่วย Post-Covid รวมถึงสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้สำหรับการเป็นสื่อการสอนแก่ผู้ป่วย

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจ เข้าร่วมรับชมการจัดกิจกรรมโครงการสร้างสื่อความรู้ในการฟื้นฟูการทำงานของปอดและระบบหายใจแก่ผู้ป่วย Post-Covid-19 ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 15.15 น.ผ่านระบบ ZOOM (สแกนผ่าน Line ID : และ รับชม Facebook Live ผ่านเพจ “ภูมิแพ้ก็แพ้เรา”


ไม่มีความคิดเห็น