Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,256 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,524,613 ราย
     -เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,620 ราย
     -เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 478 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,194 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,143 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 282,098 ราย)

เสียชีวิตรวม 15,884 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 131 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,380,362 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,829 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128,367 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 12,763 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,456) ปริมณฑล (1,718) จังหวัดอื่น ๆ (8,589)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สตูล(2) นราธิวาส(1) กรุงเทพฯ(1) และ สระแก้ว(11) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 11 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 230.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 207.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.91)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 133,620 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 699,748 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,957 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 451,663 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,816 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,266 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,142,924 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,990 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 105,981 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,154 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,952 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 14,368 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,527 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,781 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น