Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,975 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,549,285 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,651 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 92 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,224 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,213 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 284,514 ราย)

เสียชีวิตรวม 16,143 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 127 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,408,602 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 14,700 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 124,540 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 11,864 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,123) ปริมณฑล (1,489) จังหวัดอื่น ๆ (8,252)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) กรุงเทพฯ(3) นราธิวาส(4) เชียงราย(2) และ สระแก้ว(6) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
     - จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
     - จากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
     - จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
     - จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 1 ราย
     - จากประเทศลาว 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 231.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 208.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.91)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 131,009 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 705,293 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29,580 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 455,074 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,736 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,413 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,171,232 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,554 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 107,441 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,197 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,080 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 15,496 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,537 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,220 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น