Breaking News

อรูบ้า (Aruba) แนะผสานเทคโนโลยีและคอนเทนต์ที่เหมาะสม สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาในโลกดิจิทัล ผ่านเวที EDUtech Thailand Virtual 2021


กรุงเทพมหานคร
, วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 - ความท้าทายของโลกการศึกษาในยุคที่เกิดวิกฤตการณ์โควิด-19 ตัวเร่งที่สำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบเสมือนจริง ภายใต้บริบทของความมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้จริง ปลอดภัยและทันท่วงที ส่งต่อให้เกิดสถานศึกษาแบบไฮบริดที่จะช่วยให้ทุกภาคส่วนของการศึกษาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเชื่อมโยงความต้องการเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการทางดิจิทัลให้กับสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ

คุณประคุณ เลาหกิตติกุล ผู้อำนวยการประจำประเทศไทยแห่ง Aruba หนึ่งในบริษัทฮิวเลตต์แพคการ์ด ได้รับเกียรติเป็นหนึ่งในผู้บรรยายในงาน EDUtech Thailand Virtual 2021 เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่พึ่งผ่านมาซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 1500 ท่าน ใน 60 sessions ภายใต้หัวข้อ ปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่รูปแบบดิจิทัล : กลยุทธ์เพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยกล่าวว่า “สิ่งหนึ่งที่ Aruba เห็นจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม คือ 'ความคาดหวัง' และ 'ประสบการณ์' ของผู้ใช้กำลังจะเปลี่ยนไป กลุ่มคนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมเทคโนโลยี จำเป็นที่สถานศึกษาจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีและคอนเทนต์ที่ตอบสนองได้ตรงความต้องการให้ได้มากที่สุด เพื่อดึงดูดและสร้างองค์ความรู้ให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากสูงสุด” (ภาพจาก https://www.facebook.com/2186621284811027)

ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้สถานศึกษาจำเป็นต้องแข่งขันกันสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในเชิงบวกและการช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จมากกว่าที่เคย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากสภาวะที่ท้าทายในปัจจุบัน วิทยาเขตจำเป็นต้องพัฒนาและเสนอพื้นที่การเรียนรู้ที่ชาญฉลาดมากขึ้น สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น และความยืดหยุ่นสำหรับนักเรียนในการเรียนรู้ทั้งในและนอกวิทยาเขตได้อย่างอิสระ ทั้งหมดนี้รวมกันเพื่อสร้างวิทยาเขตแบบไฮบริดด้วยเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้านการศึกษา จำเป็นอย่างมากที่จะต้องตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ด้วยความท้าทายที่มากขึ้นจากสถานการณ์ที่บีบบังคับ และยิ่งทำให้ความ “คาดหวัง” ของผู้ใช้เด่นชัดมากขึ้น โดยรูปแบบการเรียนการสอนจำเป็นที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายสร้างสรรค์ออกมาเป็นประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ได้จริงกับผู้เรียนแต่ละคน และท้ายที่สุดจะทำให้สถานศึกษาสามารถส่งต่อโปรแกรมด้านการศึกษาที่ดีให้กับผู้เรียนได้อย่างเต็มใจ

ขณะที่การพิจารณาเอาโซลูชั่นเข้ามาปรับใช้เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน หรือพัฒนาคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมคนรุ่นใหม่และสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้นนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึงหลากหลายปัจจัย สำหรับ Aruba มองการ “ปรับขนาด” เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะมหาวิทยาลัยมีลักษณะที่เป็นวิทยาเขตขนาดใหญ่ อาจจะต้องพิจารณาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์การปรับขยายรองรับผู้เข้าใช้งานให้ได้อย่างเพียงพอ ด้วยโครงสร้างระบบ Wi-Fi ธรรมดาอาจจะไม่เหมาะสม ต้องมองไปถึงเทคโนโลยี W-Fi รุ่นล่าสุดอย่าง Wi-Fi 6 หรือ 6E ที่กำลังจะเข้ามา เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อจำนวนอุปกรณ์ได้อย่างมหาศาล สามารถรองรับผู้ใช้ที่มีหลายอุปกรณ์ในการเข้ามาเชื่อมต่อในระบบจากทุกพื้นที่ เพื่อสามารถเข้าถึงโปรแกรมทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้การปรับขยายโครงสร้างเครือข่าย จำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านความปลอดภัย โดยทุกๆโซลูชั่นเครือข่ายควรจะต้องติตดั้งระบบความปลอดภัยอยู่ภายในตัวโซลูชั่นเลย ซึ่งจะทำให้สถานศึกษาสามารถวางใจในการใช้เทคโนโลยีประเภทนั้น สอดคล้องกับปัจจุบันที่ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีมีหลากหลายรูปแบบ และเทคโนโลยีกลายเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นในการขับเคลื่อนระบบการศึกษาในหลายๆส่วน ภายใต้วิกฤตการณ์โควิด-19 ที่รุนแรงในขณะนี้

สุดท้ายแล้วความสำคัญในการพิจารณาเรื่องของทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยี หรือการพิจารณาว่ามีบุคลากรทางเทคโนโลยี เพียงพอที่จะรับมือกับความท้าทายทางด้านไอทีที่เข้ามามากมายในขณะนี้หรือไม่ ดังนั้นโซลูชั่นที่จะเลือกใช้ จึงควรมองหาโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ในอนาคต และใช้การจัดการที่น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิเช่น Artificial Intelligence (AI) หรือ Machine learning (ML) เพื่อเข้ามาช่วยประยุกต์ในการจัดการเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ แทนการจัดการด้วยบุคคล เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเพิ่มจำนวนคน

ท่านสามารถรับชมการบรรยายจากคุณประคุณ เลาหกิตติกุลและผู้บรรยายท่านอื่นๆ แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอนาคตของการศึกษา โดยเข้ารับชมวีดิโอแบบ on-demand ได้ที่ https://www.terrapinn.com/virtual/edutech-thailand/index.stm

อนึ่งโซลูชั่นตอบโจทย์การพัฒนาสถานศึกษาด้วยเทคโนโลยี

ด้วยโซลูชั่นของ Aruba จะช่วยทำให้ทุก ๆ อุปกรณ์ แอปพลิเคชั่น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของสถาบัน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายหลักของสถานศึกษาได้ด้วยความปลอดภัย ช่วยทำให้สัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน/นักศึกษาดีขึ้น
  • ความครอบคลุมของระบบ ที่สามารถรองรับการใช้งานโครงสร้างของการสื่อสารได้ทุกขนาด พร้อมความสามารถในการปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับขนาดการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างไร้ขีดจำกัด
  • ความมีเสถียรภาพ รองรับการเชื่อมต่อระหว่างสาขาที่ห่างไกลกันได้อย่างไร้รอยต่อ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพต่อการจัดการอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • ความง่ายและรวดเร็ว ด้วยการทำงานของระบบ AI ภายใต้โซลูชั่น Aruba ESP ที่จะรวมศูนย์การจัดการแบบอัตโนมัติ ให้ง่ายต่อการเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT แท็บเล็ต แล็ปท็อป และโทรศัพท์มือถือ ภายในวิทยาเขตได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
  • ความถูกต้องแม่นยำ ความสามารถในการเข้าถึงและวิเคราะห์อุปกรณ์ทั้งหมดได้จากส่วนกลาง ภายใต้การทำงานของปัญญาประดิษฐ์ที่มีความแม่นยำสูงถึง 95% เพื่อช่วยในการปรับปรุงการสื่อสารและตรวจสอบระบบให้ดีขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • ความปลอดภัย อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่องจะทำงานตามบทบาทของตนอย่างถูกต้อง เพื่อรักษาข้อมูลสำคัญให้ปลอดภัย ภายใต้ AIOps ที่สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายและแก้ไขปัญหาได้อย่างอัตโนมัติ

ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก Video https://www.arubanetworks.com/solutions/higher-education/

นอกจากนี้ ทาง Aruba ยังมีผลิตภัณฑ์หลากหลาย ซึ่งได้ ได้แก่ Wireless, Switches, ระบบ Management และ Operations, SD Wan, ระบบ Security และ Location Services ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ความต้องการในสถาบันการศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่ ประถม มัธยม ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันเพิ่มเติม สามารถติดต่อทีมงาน Aruba ในประเทศไทยได้โดยตรงทันทีที่ บริษัท IT Green จำกัด 02-126-3456 หรือ sales@itgreen.co.th / บริษัท SIS จำกัด 02-020-3000 หรือ sis@sisthai.com / บริษัท VSTECS (ประเทศไทย) จำกัด 02-032-9999 หรือ pr@vstecs.co.th หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Aruba ได้ที่ https://www.arubanetworks.com/


ไม่มีความคิดเห็น