Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,353 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,561,638 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,809 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 532 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,236 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,000 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 285,514 ราย)

เสียชีวิตรวม 16,268 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 125 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,422,907 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 14,305 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 122,463 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 11,809 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,976) ปริมณฑล (1,653) จังหวัดอื่น ๆ (8,180)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) ปัตตานี(5) นราธิวาส(2) และ สระแก้ว(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
     - จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
     - จากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 7 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 232.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 208.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.93)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,114 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 706,058 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,149 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 456,620 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,678 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,465 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,185,131 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,899 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 108,257 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,218 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,527 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 15,943 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,706 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,400 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น