Breaking News

การแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) หลังเสร็จสิ้นพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การแสดงในครั้งนี้ใช้โดรนที่สร้างและพัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นด้วยฝีมือเยาวชนไทยที่ผ่านการอบรมจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยใช้โดรนจำนวน 700 ลำ ขึ้นบินแปรขบวนไล่เรียงแสงสีบนท้องฟ้า โดยจะแปรเป็นรูปร่างต่างๆ จำนวน 10 แบบใช้เวลาในการแสดง 11.49 นาที รายละเอียด ดังนี้


1. รูปธงชาติไทย (3D Motion)
2. ตราพระนามาภิไธยย่อ ภปร. (2D Motion)
3. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร (2D Motion)
4. โครงการพระราชดำริ "แกล้งดิน" (2D Motion)
5. โครงการพระราชดำริ "หญ้าแฝก" (2D Motion)
6. โครงการพระราชดำริ "ฝนหลวง" (2D Motion)
7. โครงการพระราชดำริ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" (2D Motion)
8. โครงการพระราชดำริ "เกษตรทฤษฎีใหม่" (2D Motion)
9. พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร โบกพระหัตถ์แสดงความห่วงใยปวงชนชาวไทย จากบนสวรรคาลัย(2D Motion)
10. อักษรคำว่า "ธ สถิตในดวงใจ" (2D) #โดรน #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


ไม่มีความคิดเห็น