Breaking News

สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ ร่วมกับ 2 ชมรมใหญ่ ประชุมเตรียมจัดงานสังสรรค์ปีใหม่ โดยนายมนูญ พุฒทอง เจ้าของยกยอ-มารีน่า ผู้ใหญ่ใจดี เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน


28 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ยกยอ-มารีน่า สมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยนายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมฯ จัดประชุมวิสามัญประจำเดือน มีวาระสำคัญดังนี้ สรุปรายรับโฆษณาหนังสือสมาคมฯ, สรุปร่วมงานลอยกระทง ยกยอ-มารีน่า, กิจกรรมเสนอแนะสังสรรค์ปีใหม่ของสมาคมฯ และความห่วงใยในท่าที และภาพลักษณ์ของสื่อมวลชนนำเสนอข่าวเหตุการณ์บ้านเมือง ณ ปัจจุบัน


สำหรับกิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชนฯ คุณมนูญ พุฒทอง ที่ปรึกษาสมาคมฯ เสนอแนะให้สมาชิกสมาคมมาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ในปีนี้ชมรมช่างภาพการเมือง เเละชมรมช่างภาพอาวุโสเข้าร่วมจัดงานด้วย


ไม่มีความคิดเห็น