Breaking News

เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า คว้ารางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด 3 ปีซ้อน


นายไตรรัตน์ ทองปลอด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร ในนาม บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2563 จากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยปีนี้ บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการด้านเวชภัณฑ์ และรางวัลสถานประกอบการด้านเครื่องสำอางและวัตถุอันตรายที่มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานได้ดี ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้แก่สถานประกอบการที่มีความโดดเด่นด้านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ และมีจริยธรรมในการผลิตสินค้าที่คำนึงถึงผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้


ไม่มีความคิดเห็น