Breaking News

“สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 จาก“ไทยเบฟ”


รศ.คุณหญิงวงจันทร์ พินัยนิติศาสตร์
ผู้รักษาการแทนอธิการบดี สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และ หน้ากาก N 95 จาก คุณกมลนัย ชัยเฉนียน ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี ผศ.ชูวิทย์ ยุระยง อ.ดำริ บรรณวิทยกิจ ร่วมพิธีส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เมื่อวันก่อน


ไม่มีความคิดเห็น