Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,419 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 179,886 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,347 ราย
     - ป็เนผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 91 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 32 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 949 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 49,851 ราย)

เสียชีวิตรวม 1,269 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 33 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 129,516 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,999 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,101 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,296 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(943) ปริมณฑล (597) จังหวัดอื่น ๆ (756)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 32 รายและเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว(27) ปัตตานี(1) จันทบุรี(1) และภูเก็ต(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศจอร์แดน 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
     - จากประเทศบังคลาเทศ 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 28 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 174 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 157 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.2)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,408 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 612,366 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 101,232 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 27.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 93.9
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 97 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 144,317 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 106 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,225 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 616,815 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,241 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 34,244 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 263 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,963 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 246 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 206 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น