Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,671 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 177,467 ราย
    - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,095 ราย
    - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 604 ราย
    - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 83 ราย
    - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 889 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 48,902 ราย)

เสียชีวิตรวม 1,236 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 23 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 126,517 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,242 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,714 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 1,984 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(675) ปริมณฑล (645) จังหวัดอื่น ๆ (664)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 83 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) สระแก้ว(60) จันทบุรี(16) สงขลา(2) และชลบุรี(2) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศอินเดีย 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
     - จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
     - จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
     - จากประเทศอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 76 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 173.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 156.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.1)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,603 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 612,203 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 114,537 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 26.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 93.6
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 98 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 144,253 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 104 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,223 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 610,574 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,452 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 33,613 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 252 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,957 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 261 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 254 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 53 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น