Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 2,631 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 171,979 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,306 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 189 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 51 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,085 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 46,862 ราย)

เสียชีวิตรวม 1,177 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 31 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 120,697 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 2,493 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 50,105 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,391 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(824) ปริมณฑล (924) จังหวัดอื่น ๆ (643)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 51 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สระแก้ว(26) จันทบุรี(11) สงขลา(6) ตาก(1) และอยู่ระหว่างประสาน รพ.(5) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศเมียนมา 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 6 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
     - จากประเทศอียิปต์ 2 ราย
     - จากประเทศซูดาน 1 ราย
     - จากประเทศอิเควทอเรียลกินี 1 ราย
     - จากประเทศโกตดิวัวร์ 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 37 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 172.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 155.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.0)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,821 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 611,611 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 611,611 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 26.5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 93.0
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 80 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 98 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,945 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 76 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,221 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 595,374 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,209 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 32,189 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 236 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,943 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 286 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 250 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 49 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น