Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,886 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 169,348 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,362 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,230 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 49 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,245 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 45,777 ราย)

เสียชีวิตรวม 1,146 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 39 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 118,204 ราย(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,626 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 49,998 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,607 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(995) ปริมณฑล (735) จังหวัดอื่น ๆ (877)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 49 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(2) สระแก้ว(43) และอยู่ระหว่างประสาน รพ.(3) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศเมียนมา 2 ราย
     - จากประเทศแอฟริกาใต้ 1 ราย
     - จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
     - จากประเทศคูเวต 1 ราย
     - จากประเทศอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 43 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 172 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 155 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.9)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,974 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 611,020 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 28.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 134,105 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 26.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 92.7
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 81 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 99 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 143,823 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 72 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,218 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 587,165 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,703 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 31,460 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 230 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 1,934 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 332 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 241 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 49 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น