Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคาร 15 มิถุนายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคาร 15 มิถุนายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 3,000 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 202,264 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 1,814 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 640 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 541 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 55,467 ราย)

เสียชีวิตรวม 1,485 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 19 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 162,718 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 4,774 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 38,061 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 2,355 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(872) ปริมณฑล (845) จังหวัดอื่น ๆ (638)สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(1) สมุทรปราการ(1) และ จันทบุรี(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
     - จากประเทศซาอุดิอาระเบีย 1 ราย
     - จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 177 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 3.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 161 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.06)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,010 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 615,232 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 29.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62,597 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 28.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 95.6
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 79 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 94 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 145,826 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 196 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,248 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 662,457 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,949 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 38,969 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 348 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,010 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 127 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 272 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 59 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น