Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 2,158 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 58.365 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 4.63 ล้านโดส


➡️(8 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,158 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 38 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 303 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 140 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 58.365 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (35.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 29.616 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 4,634,941 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 40.8%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,158 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 777.88 ล้านโดส (27.8% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 302.85 ล้านโดส (47.3%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 272.20 ล้านโดส (30.7%)
     4. อินเดีย จำนวน 235.94 ล้านโดส (8.6%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (65.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (62.1%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (61.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อิสราเอล (58.6% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. สหราชอาณาจักร (51.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     6. ชิลี (50.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     7. กาตาร์ (48.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     8. ฮังการี (47.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     9. สหรัฐอเมริกา (47.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
     10. อุรุกวัย (43.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 58.12%
     2. อเมริกาเหนือ 17.3%
     3. ยุโรป 16.6%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.06%
     5. แอฟริกา 1.65%
     6. โอเชียเนีย 0.27%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 58,365,521 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 29,616,507 โดส (5.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 6,096,208 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. กัมพูชา จำนวน 4,938,642 โดส (14.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     4. ไทย จำนวน 4,634,941 โดส (3.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     5. สิงคโปร์ จำนวน 4,047,651 โดส (35.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     6. มาเลเซีย จำนวน 3,638,812 โดส (5.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 1,340,098 โดส (0.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,000,196 โดส (6.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 57,566 โดส (6.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564
    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 6,686,413 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 4,634,941 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 3,243,913 โดส (4.9% ของประชากร)
        - เข็มสอง 1,391,028 โดส (2.1% ของประชากร)แหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น