Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 2,099 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 56.531 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 4.19 ล้านโดส


➡️(6 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,099 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 38 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 300 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 138 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 56.531 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (35.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 28.789 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 4,190,503 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 44%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,099 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 744.48 ล้านโดส (26.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 300.27 ล้านโดส (46.9%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 267.76 ล้านโดส (30.2%)
     4. อินเดีย จำนวน 231.09 ล้านโดส (8.4%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (64.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (61.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (60.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อิสราเอล (58.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. ชิลี (50.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหราชอาณาจักร (50.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. กาตาร์ (47.5%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     8. สหรัฐอเมริกา (46.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
     9. ฮังการี (46.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     10. อุรุกวัย (42.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 57.55%
     2. อเมริกาเหนือ 17.62%
     3. ยุโรป 16.8%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.11%
     5. แอฟริกา 1.65%
     6. โอเชียเนีย 0.27%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 56,531,335 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 28,789,990 โดส (5.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 5,828,735 โดส (2.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. กัมพูชา จำนวน 4,894,315 โดส (14.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     4. ไทย จำนวน 4,190,503 โดส (3.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     5. สิงคโปร์ จำนวน 4,047,651 โดส (35.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     6. มาเลเซีย จำนวน 3,493,193 โดส (5.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 1,243,304 โดส (0.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 993,659 โดส (6.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
    10. บรูไน จำนวน 55,085 โดส (6.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 5,090,249 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 4,190,503 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 2,845,287 โดส (4.3% ของประชากร)
        - เข็มสอง 1,345,216 โดส (2.03% ของประชากร)แหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น