Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,947 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 53.55 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 3.753 ล้านโดส


➡️(2 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,947 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 33.5 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 296 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 136 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"


ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 53.55 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (34.4% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 27.727 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,753,718 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 31.8%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,947 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 661.47 ล้านโดส (23.6% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 296.40 ล้านโดส (46.2%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 250.19 ล้านโดส (28.2%)
     4. อินเดีย จำนวน 218.36 ล้านโดส (8.0%)2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (64.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (60.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. อิสราเอล (58.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     4. บาห์เรน (58.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     5. ชิลี (48.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหราชอาณาจักร (48.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. สหรัฐอเมริกา (46.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
     8. กาตาร์ (46.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     9. ฮังการี (45.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     10. อุรุกวัย (40.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 56.09%
     2. อเมริกาเหนือ 18.55%
     3. ยุโรป 17.07%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.34%
     5. แอฟริกา 1.69%
     6. โอเชียเนีย 0.26%4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 52,102,147 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 27,727,298 โดส (5.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 5,180,721 โดส (2.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. กัมพูชา จำนวน 4,671,201 โดส (13.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     4. สิงคโปร์ จำนวน 4,047,651 โดส (34.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     5. ไทย จำนวน 3,753,718 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     6. มาเลเซีย จำนวน 3,107,218 โดส (4.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 1,102,099 โดส (0.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 914,014 โดส (6.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 52,775 โดส (6.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 4,235,266 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 3,753,718 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 2,591,372 โดส
        - เข็มสอง 1,162,346 โดสแหล่งข้อมูล
Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)


ไม่มีความคิดเห็น