Breaking News

อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 10 มิถุนายน ฉีดวัคซีนแล้ว 5,443,743 โดส และทั่วโลกแล้ว 2,231 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 61.343 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ จังหวัดภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 57.70%


➡️(10 มิถุนายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 2,231 ล้านโดส ใน 199 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 305 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 141 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"

ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 61.343 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (42.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 30.7 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 5,443,743 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 38.7%

🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 2,231 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ


1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

    จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 6,838,138 โดส
    จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 5,443,743 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
        - เข็มแรก 3,966,091 โดส (6% ของประชากร)
        - เข็มสอง 1,477,652 โดส (2.2% ของประชากร)2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-9 มิ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 5,443,743 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 408,550 โดส/วัน ประกอบด้วย

   วัคซีน AstraZeneca
     - เข็มที่ 1 990,090 โดส
     - เข็มที่ 2 40,837 โดส
   วัคซีน Sinovac
     - เข็มที่ 1 2,976,001 โดส
     - เข็มที่ 2 1,436,815 โดส3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน

    - 91.57% ไม่มีผลข้างเคียง
    - 8.43% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
    - ปวดกล้ามเนื้อ 2.02%
    - ปวดศีรษะ 1.5%
    - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 1.08%
    - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.98%
    - ไข้ 0.66%
    - คลื่นไส้ 0.45%
    - ท้องเสีย 0.3%
    - ผื่น 0.08%
    - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.19%
    - อาเจียน 0.12%
    - อื่น ๆ 0.87%4. 10 อันดับ จังหวัดที่มีร้อยละความครอบคลุมการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชากรในจังหวัดสูงที่สุด

     1. ภูเก็ต เข็มที่1 57.70% เข็มที่2 18.48%
     2. สมุทรสาคร เข็มที่1 14.51% เข็มที่2 11.73%
     3. กรุงเทพฯ เข็มที่1 14.20% เข็มที่2 4.15%
     4. ระนอง เข็มที่1 10.66% เข็มที่2 5.34%
     5. ตาก เข็มที่1 9.09% เข็มที่2 7.69%
     6. นนทบุรี เข็มที่1 9% เข็มที่2 7.69%
     7. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 7.70% เข็มที่2 3.23%
     8. พังงา เข็มที่1 7.38% เข็มที่2 2.59%
     9. บุรีรัมย์ เข็มที่1 6.50% เข็มที่2 2.95%
     10. ชลบุรี เข็มที่1 6.29% เข็มที่2 3.91%5. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 61,343,474 โดส ได้แก่

     1. อินโดนีเซีย จำนวน 30,700,350 โดส (7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 6,314,548 โดส (4.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
     3. ไทย จำนวน 5,443,743 โดส (6.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
     4. กัมพูชา จำนวน 5,050,186 โดส (16.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
     5. สิงคโปร์ จำนวน 4,392,067 โดส (42.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
     6. มาเลเซีย จำนวน 3,944,987 โดส (8.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
     7. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     8. เวียดนาม จำนวน 1,389,887 โดส (1.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
     9. ลาว จำนวน 1,054,356 โดส (9.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V
     10. บรูไน จำนวน 58,450 โดส (10.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ6. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

     1. เอเชียและตะวันออกกลาง 58.43%
     2. อเมริกาเหนือ 17.08%
     3. ยุโรป 16.48%
     4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.04%
     5. แอฟริกา 1.68%
     6. โอเชียเนีย 0.29%7.. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

     1. จีน จำนวน 808.96 ล้านโดส (28.9% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
     2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 304.75 ล้านโดส (47.6%)
     3. สหภาพยุโรป จำนวน 279.80 ล้านโดส (31.5%)
     4. อินเดีย จำนวน 242.48 ล้านโดส (8.9%)8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

     1. มัลดีฟส์ (65.2% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
     2. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (62.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
     3. บาห์เรน (62.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     4. อิสราเอล (58.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
     5. ชิลี (51.9%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
     6. สหราชอาณาจักร (51.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
     7. กาตาร์ (48.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
     8. ฮังการี (47.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
     9. สหรัฐอเมริกา (47.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
     10. อุรุกวัย (44.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ไม่มีความคิดเห็น