Breaking News

เตือน!!! คนในครอบครัว ใส่ใจผู้สูงอายุ ลดเสี่ยงเลี่ยงโควิด 19

กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่นี้ส่วนใหญ่มาจากบุคคลในครอบครัวที่มีการเดินทางเคลื่อนย้ายออกไปทำงานนอกบ้าน มีผลทำให้เกิดการแพร่กระจายมาสู่คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด สามารถติดเชื้อได้ง่ายกว่ากลุ่มอื่น เนื่องจากผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานโรคค่อนข้างต่ำ ทำให้ติดเชื้อง่ายกว่าวัยอื่น ๆ


ปัจจุบันผู้สูงอายุแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มที่ช่วยเหลือตัวเองได้ดี กลุ่มนี้มักจะออกไปมีปฏิสัมพันธ์นอกบ้าน มีความเสี่ยงในการติดเชื้อค่อนข้างสูง 2. กลุ่มติดบ้าน กลุ่มนี้จะมีความปลอดภัย แต่จะต้องระวังว่าคนในครอบครัวจะนำเชื้อจากภายนอกเข้ามาติดผู้สูงอายุได้ และ 3. กลุ่มติดเตียง กลุ่มนี้มีทั้งที่อยู่บ้านและอยู่ในสถานพยาบาล โดยเน้นให้ความสำคัญกับผู้ดูแลผู้สูงอายุจะต้องมีการคัดกรองผู้ที่มาเยี่ยมและต้องล้างมือก่อนสัมผัสตัวผู้สูงอายุทุกครั้ง

สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แนะให้ยึดหลัก ดังนี้

1. อาหาร ต้องสะอาด ปรุงสุกใหม่ เลี่ยงอาหารรสจัด เน้นอาหารที่มีโปรตีนสูง และครบ 5 หมู่ และต้องรักษาสุขภาพช่องปาก
2. ออกกำลังกาย ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรือเท่าที่ทำได้ตามสภาพร่างกายและสมอง ของผู้สูงอายุ
3. อารมณ์ หากิจกรรมที่ชื่นชอบและมีความสุข ไม่ทำให้เครียด หลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติด หากมีความเครียดให้ปรึกษาผู้รู้ใจ หรือสายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1323
4. เอนกายพักผ่อน การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 7 - 9 ชั่วโมง / วัน
5. ออกห่างจากสังคมนอกบ้าน ทั้งผู้สูงอายุและผู้ดูแลไม่ควรออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นดังนั้นการฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีน เป็นภูมิคุ้มระดับประเทศที่ทำให้ทุกคนปลอดภัย เป็นที่ทราบกันว่า โควิด 19 เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ แพร่เชื้อจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำตา น้ำลาย หรือผ่านละอองฝอยขนาดใหญ่ พบได้ทุกเพศทุกวัย บางคนไม่มีอาการ อาการรุนแรงเล็กน้อย จนถึงอาการรุนแรง มีภาวะแทรกซ้อนและเสียชีวิต อาการที่พบบ่อยคือไอแห้งๆ ต่อเนื่อง จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส มีผื่น ท้องเสีย ตาแดง ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนอยู่บ้านให้มากที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อโควิด19 ส่วนสถานที่ทำงานขอให้เน้นการทำงานที่บ้าน (Work From Home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและไม่นำเชื้อจากนอกบ้านมาแพร่สู่คนในครอบครัว หากจำเป็นต้องเดินทางออกไปทำงานหรือออกไปทำธุระส่วนตัวนอกบ้านให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด สำหรับมาตรการ D-M-H-T-T-A ได้แก่ D : Distancing เว้นระยะระหว่างบุคคล หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น M : Mask wearing สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมืออย่างทั่วถึงเพียงพอ T : Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัดกรองผู้ใช้บริการที่อาจไม่สบาย T : Testing ตรวจหาเชื้อโควิด19 และ A : Application ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออกสถานที่ทุกครั้ง นอกจากมาตรการต่าง ๆ แล้วการป้องกันที่ได้ผลดีเยี่ยมคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ที่สายด่วน สบส.คอลเซ็นเตอร์1426 และเว็บไซต์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ https://hss.moph.go.th

แหล่งข้อมูล : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น