Breaking News

ททท. มอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” มุ่งเผยแพร่เป็นเครื่องมือเสริมความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยหลังวิกฤตโควิด-19


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดินหน้าสู่ความยั่งยืน สร้างหลักสูตรการตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ (Responsible Tourism) พร้อมต่อยอดให้น่าสนใจและทันสมัยด้วยสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ มุ่งยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism)


วันนี้ (9 กันยายน 2564) นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” ภายใต้โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการตลาดท่องเที่ยว ผ่านระบบออนไลน์ Live Streaming และเปิดเผยว่า โครงการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านการตลาดท่องเที่ยว หรือ Learning Innovation Contest ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีทีมผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า 70 ทีม ผ่านกระบวนการคัดเลือก จำนวน 3 รอบ จนได้ 10 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ร่วมพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นจริง เพื่อเฟ้นหา “สุดยอดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” 


ตลอดระยะเวลาโครงการกว่า 2 เดือน ทีมที่ผ่านเข้ารอบได้ร่วมกระบวนการพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถอย่างเข้มข้น จากการเพิ่มทักษะและองค์ความรู้ ผ่านการอบรมออนไลน์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตามหลักสูตรของโครงการ ประกอบด้วย การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบที่ยั่งยืน ร่วมคิดร่วมสร้างนวัตกรรมการท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมสร้างความยั่งยืน และเทคนิคการสื่อสารเพื่อความยั่งยืน ซึ่งผลจากความทุ่มเทและความตั้งใจของทุกทีมก็ทำให้ได้ผลงานนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรม โดยผลงานสื่อการเรียนรู้ในโครงการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถของการท่องเที่ยวไทยบนพื้นฐานของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ ผลงานของทั้ง 10 ทีม ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน EAGLE.COM จากทีมสิงห์เหนือเสือใต้ แพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบ Weblog EAGLE.COM ผลงาน GREEN ISLAND 2030 จากทีม Hygienic Tourism Website ที่นำเสนอชุดเครื่องมือ Toolkit ระดมความคิดในการออกแบบการแก้ปัญหา ผลงาน Go in one จากทีม Powerpuffgirls แอปพลิเคชันที่ง่ายต่อการใช้งาน ผลงานตูนจะสอนก่อนหมดไป จากทีม Call we a winner นวัตกรรมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของ Cartoon E-Book ผลงานนวัตกรรมด้านการตลาด #Hashtag for Responsibility จากทีม Ma-no นวัตกรรมด้านการตลาดผ่าน #hashtag บนแพลตฟอร์ม Social Media ผลงาน Tourist Response Ladder จากทีม RUTS : New Gen Innovation สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกมบันไดงูออนไลน์ ผลงานใครจะรับผิดชอบ? The Series จากทีม FMSQUARE สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น 3 ตอน ผลงานการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจ จากทีม Mindfulness Journey แพลตฟอร์มห้องเรียนออนไลน์ Weblog ผลงาน La Learn เล่น จากทีม New Gen New Normal เกมออนไลน์ และวิดีโอตัวอย่างโปรโมทการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชัน Tik Tok และผลงาน TOURHYTHM Music Video จากทีม Work วิดีโอการเล่าเรื่องผ่านบทเพลงที่บอกเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ


สำหรับทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศสุดยอดนวัตกรรมสื่อการเรียนรู้การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” และได้รับเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ได้แก่ ทีม Hygienic Tourism ที่นำเสนอ Website และชุดเครื่องมือ Toolkit ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยระดมความคิดในการแก้ปัญหา และกระตุ้นให้เกิดแนวคิดเรื่องความยั่งยืน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม WORK ได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล นำเสนอวิดีโอการเล่าเรื่องผ่านบทเพลง โดยมีภาพวาดประกอบ นับเป็นอีกหนึ่งสื่อการเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดความน่าติดตามได้อย่างดีเยี่ยม รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม FMSQUARE ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล นำเสนอแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น 3 ตอน หลากหลายอารมณ์ ที่จะพาทุกท่านไปรู้จักกับการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ด้วยประโยคที่คุ้นหูในยามที่มีปัญหาเกิดขึ้นว่า “ใครจะรับผิดชอบ?”


ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้ทาง www.tatacademy.com และ Facebook page: TAT Academy


ไม่มีความคิดเห็น