Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 16,031 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,338,550 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,436 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 631 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,042 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,955 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 263,550 ราย)

เสียชีวิตรวม 13,731 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 220 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,181,781 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 15,417 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 143,038 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 15,391 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,736) ปริมณฑล (2,582) จังหวัดอื่น ๆ (9,073)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่เชียงราย(5) สระแก้ว(2) นราธิวาส(1) และ กรุงเทพฯ(1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
     - จากประเทศเมียนมา 5 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 2 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 223.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 199.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.49)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 157,759 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 671,183 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,406 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 423,104 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,924 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,173 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,900,467 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,733 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 96,935 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,987 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,576 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,992 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,680 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,135 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น