Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,576 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,476,477 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,048 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 395 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,144 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,120 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 277,042 ราย)

เสียชีวิตรวม 15,363 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 117 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,330,019 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 12,492 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 131,095 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 13,168 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,880) ปริมณฑล (1,832) จังหวัดอื่น ๆ (8,456)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(6) นราธิวาส(3) และ สระแก้ว(4) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
     - จากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศโอมาน 1 ราย
     - จากประเทศจีน 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 228.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 205.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.77)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64,559 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 691,562 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,121 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 444,871 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,141 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,016 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,082,876 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,549 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 103,482 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,096 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,814 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 13,230 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,373 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,857 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น