Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,191 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,368,144 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,647 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 726 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,065 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,812 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 266,637 ราย)

เสียชีวิตรวม 14,173 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 253 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,216,112 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,721 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 137,859 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 14,459 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,364) ปริมณฑล (2,553) จังหวัดอื่น ๆ (8,542)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สระแก้ว(4) และ กรุงเทพฯ(2) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 4 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 224.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 201.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.56)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 171,125 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 677,017 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,873 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 43 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 427,516 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,572 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,353 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,940,950 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 21,176 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 98,184 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,019 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,936 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 11,352 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,321 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,745 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น