Breaking News

“หอการค้าไทย” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”


คุณอรสุดา ไชยโพธิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารหอการค้าไทย ผู้แทน หอการค้าไทย รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก คุณเชษฐ์ รมยนันทน์ ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ หอการค้าไทย เมื่อวันก่อน


ไม่มีความคิดเห็น