Breaking News

ศิลปินไทย “ก้องกาน” ร่วมโชว์ผลงานศิลปะ ในงานนิทรรศการ Art Macao 2021


งานแสดงผลงานด้านศิลปะที่รวบรวมผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั่วทุกมุมโลกได้เกิดขึ้นอีกครั้งในปีนี้ ที่มาเก๊า ในชื่องาน Art Macao: Macao International Art Biennale 2021 หรือที่รู้จักกันสั้นๆว่า งาน Art Macao 2021 ซึ่งเริ่มจัดแสดงไปแล้วตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - ตุลาคมนี้ โดยตลอด 4 เดือนของงานแสดงศิลปะครั้งนี้ ได้รวบรวมผลงานจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกจาก 20 ประเทศ และมากกว่า100 ผลงานได้ถูกจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ ถึง 25 แห่ง กระจายอยู่ทั่วเมืองมาเก๊า


และหนึ่งในนั้น มีผลงานของอาร์ทิสต์ศิลปินคนไทย เจ้าของการวาร์ปไปที่ต่างๆ ผ่านงานสไตล์ป๊อปอาร์ตที่ดูง่ายแต่แฝงความหมายลึกซึ้ง “ก้องกาน-กันตภณ เมธีกุล” หรือที่คนทั่วไปรู้จักในชื่อ Gongkan กับไฮไลต์ผลงานประติมากรรม “Miss You” ที่แสดงให้เห็นถึงอิสระของความรัก ที่เราสามารถแสดงความรักได้ตามต้องการ เพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกความรักด้วยตัวเองอย่างไม่มีข้อจำกัดใดๆ


โดยผลงานชิ้นนี้ได้จัดแสดงที่ Anim’Arte NAM VAN สถานที่พักผ่อนริมทะเลสาบยอดนิยมของคนมาเก๊า และนอกจากชิ้นงานประติมากรรมดังกล่าวแล้ว ยังมีชุดผลงานอีกส่วนหนึ่งของ ศิลปินหนุ่มก้องกาน ที่ได้ถูกจัดแสดงไว้ที่ Macau museum of Art เพื่อให้ผู้ที่สนใจในผลงานได้ชื่นชม


ทั้งนี้งาน Art Macao 2021 จัดแสดงไปจนถึงเดือนตุลาคม 2564 นี้ แม้ว่าในช่วงนี้ที่ยังเดินทางไม่ได้ ก็สามารถรับชนผลงานศิลปะ และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆได้ที่ Facebook: การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย หรือ Website: www.artmacao.mo และ Instagram: @artmacao

#ArtMacao #MacaoMakMakTH


ไม่มีความคิดเห็น