Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,942 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,265,082 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,549 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 277 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,966 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,110 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 253,924 ราย)

เสียชีวิตรวม 12,631 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 257 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,097,317 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,351 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 155,134 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 15,659 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,835) ปริมณฑล (3,435) จังหวัดอื่น ๆ (8,389)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จันทบุรี(1) ปัตตานี(1) นราธิวาส(2) และ สระแก้ว(2) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 220.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 197.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.35)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 182,593 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 664,935 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32. 9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,346 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 409,509 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,330 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,693 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,805,382 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,378 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 94,417 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,937 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,605 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,127 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,922 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,446 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ไม่มีความคิดเห็น