Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,403 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,352,953 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,770 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 341 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,059 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,275 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 264,825 ราย)

เสียชีวิตรวม 13,920 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 189 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,197,391 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 15,610 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 141,642 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 14,045 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,495) ปริมณฑล (2,571) จังหวัดอื่น ๆ (7,979)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่สุราษฎร์ธานี(1) ภูเก็ต(1) นราธิวาส(2) สระแก้ว(5) และ อยู่ระหว่างประสาน(8) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 13 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 224 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 200.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.55)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 160,748 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 674,547 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,148 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 425,414 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,759 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,265 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,919,774 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,307 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 97,524 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,007 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,742 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 11,158 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,420 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,470 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น