Breaking News

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564


🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย

วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,802 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,219,531 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,892 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 217 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5 ราย
     - ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,941 ราย
     - เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,688 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 248,357 ราย)

เสียชีวิตรวม 11,841 ราย(วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 252 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,040,768 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,996 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 166,922 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ) 14,580 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,732) ปริมณฑล (2,781) จังหวัดอื่น ๆ (8,067)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย และเข้า Quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) จันทบุรี(2) ปัตตานี(1) และ ภูเก็ต (1) มีรายละเอียดดังนี้
     - จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
     - จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
     - จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
     - จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
     - ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 218.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 195.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.40)
     - สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 156,002 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 657,910 ราย
     - อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,072 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
     - ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
     - เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 399,282 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,986 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,389 ราย
     - มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,746,254 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,897 ราย
     - กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 93,055 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,903 ราย
     - ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,015 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,961 ราย
     - เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,607 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,064 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมไม่มีความคิดเห็น