Breaking News

กกท. จับมือ สมาคมกีฬา​กอล์ฟอาชีพฯ จัดศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟด้วยเทคโนโลยีกีฬาชั้นสูง


กรุงเทพฯ
- การกีฬาแ​ห่งประเทศไ​ทย​ และ สมาคมกีฬา​กอล์ฟอาชีพแ​ห่งประเทศไ​ทย​ ร่วมจัด​โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง ประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมให้นักกอล์ฟมีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเท​ศและระดับนานาชาติ โดยโครงการฯ มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-12 กันยายนศกนี้ ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด


สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต

การกีฬาแ​ห่งประเทศไ​ทย (กกท.) ​ร่วมกับ สมาคมกีฬา​กอล์ฟอาชีพแ​ห่งประเทศไ​ทย​ เตรียมจัด​โครงการศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ พร้อมด้วยเทคโนโลยีกีฬากอล์ฟชั้นสูง (Golf Excellent Center) ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้นักกอล์ฟและผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา โดยการนำหลักการชีวกลศาสตร์ด้านกีฬากอล์ฟ (Golf Swing Biomechanics) ระบบสถิติ​เพื่อการฝึกซ้อม​กีฬากอล์ฟ วิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกาย​เพื่อการพัฒนา​ศักยภาพ​ด้านกีฬากอล์ฟ และการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อใช้การฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬากอล์ฟ ให้มีความพร้อมในการแข่งขันทั้งในระดับประเท​ศและระดับนานาชาติ

โปรป้อมเพ็ชร​ สารพุทธิ

โครงการนี้ ได้รับเกียรติจาก โปรป้อมเพ็ชร​ สารพุทธิ ผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟชายดีเด่น ประจำปี 2562 จากการกีฬาแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ฝึกสอนนักกีฬากอล์ฟอาชีพชั้นนำของประเทศไทย เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร โดยโครงการจะจัดขึ้น ณ สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ จังหวัดภูเก็ต แบ่งการอบรมเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 การจัดศูนย์บ่มเพาะสำหรับนักกีฬากอล์ฟ ระหว่างในวันที่ 5 – 12 กันยายน 2564 และ ส่วนที่ 2 การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟโดยวิทยากรชั้นนำของโลก อาทิ ดร. Young-Hoo Kwon ผู้เชี่ยวชาญด้าน Golf Swing Biomechanics และ มร. Tom Boys ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสถิติด้านกีฬากอล์ฟ ซึ่งเป็นทีมด้านสถิติของ ทอมมี ฟลีตวูด ที่จะมาร่วมแบ่งปันข้อมูลและ​​ประสบการณ์​การฝึกสอนนักกีฬากอล์ฟอาชีพระดับโลกผ่านทางระบบซูมคอนเฟอเรนซ์ ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564


สำหรับการจัดโครงการนี้ดำเนินงานภายใต้ระเบียบและมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ ศบค. กระทรวงสาธาณสุข และจังหวัดภูเก็ต อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในจังหวัด ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะต้องได้รับวัคซีนและทำการตรวจหาเชื้อโควิด–19 ก่อนเข้าโครงการ

ทั้งนี้การอบรมทั้งสองส่วนไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับผู้ฝึกสอนกีฬากอล์ฟและนักกีฬากอล์ฟ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุคเพจ @SAT-Golf Development สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการ โทร 099-783-2428 หรือ อีเมล sales_co@rpmpsportbkk.com


ไม่มีความคิดเห็น