Breaking News

วช. นำ นักประดิษฐ์-นักวิจัยไทยคว้ารางวัล สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมนานาชาติ


ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
เปิดเผยว่า สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) นำคณะนักประดิษฐ์ นักวิจัยไทยจาก 16 หน่วยงานคว้ารางวัลระดับนานาชาติจากงาน “2021 Japan Design, Idea and Invention Expo (JDIE 2021) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นการประกวดและนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ และเป็นที่น่ายินดีที่นักประดิษฐ์ไทยสามารถคว้ารางวัลต่างๆ กว่า 40 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง จำนวน 25 รางวัล และรางวัลเหรียญเงิน จำนวน 18 รางวัล โดยผลงานจากประเทศไทยที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ 
 • เรื่อง “สเปรย์สมุนไพรนาโนสูตรเย็นบรรเทาอาการปวดเมื่อย” โดย นางสาววราภรณ์ โชติสวัสดิ์ และคณะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 • เรื่อง “นวัตกรรมนาโนเจลสูตรน้ำสำหรับทดแทนการอาบน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยงป่วย หลังทำวัคซีนหรือมีบาดแผลซึ่งห้ามโดนน้ำ” โดย ดร.ธีรพงศ์ ยะทา และคณะแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 • เรื่อง “SOCIEMO” แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันบนฐานสังคมอารมณ์สำหรับการทำงานในอนาคต” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ใจทิพย์ ณ สงขลา และคณะ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
 • เรื่อง “ไพรม์ บี 0051 พลัส จากสารสกัดชาเขียว สำหรับ อาหารสมอง” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร บุญยืน และคณะแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
 • เรื่อง “โปรแกรมสำหรับการวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมของมนุษย์เบื้องต้น” โดย นายเกียรติศักดิ์ แสงอาจหาญ และคณะ แห่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, 
 • เรื่อง “เครื่องนวดกดจุดบนฝ่าเท้าทรงโดเดคาเฮดรอนจากแฟร็กทัลห้าเหลี่ยมที่เป็นอัตราส่วนทองคำ” โดย นางสาวพิมพ์บุญ บุญศรี และคณะ แห่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, 
 • เรื่อง “การวินิจฉัยโรคทางสมองโดยใช้ภาพ CT Scan ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์” โดย นายต่อตระกูล พิมพะจันทร์ และคณะ แห่งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร, 
 • เรื่อง “ไอเมดิแคร์ โซลูชั่น” โดย อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, 
 • เรื่อง “ระบบห้องน้ำอัจฉริยะระเบิดความสนุกสำหรับชีวิตวิถีใหม่” โดย อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, 
 • เรื่อง “ชุดอุปกรณ์ช่วยออกกำลังกายในผู้ป่วยติดเตียง” โดย อาจารย์จีระศักดิ์ จิตรโรจนรักษ์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, 
 • เรื่อง “โปรแกรมฝึกคลื่นสมองด้วยเทคนิคสะท้อนกลับ ป้องกันสมองเสื่อมและลดปัญหาความรุนแรงจากสมาธิสั้น” โดย เด็กชายกร เหมรัญช์โรจน์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยม, 
 • เรื่อง “โปรแกรมการสอนสะกดนิ้วมือในภาษามืออเมริกันโดยการใช้ปัญญาประดิษฐ์” โดย นายพีระวัฒน์ พันธ์นัทธีร์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, 
 • เรื่อง “ชุดหมอนลดการนอนกรนเพื่อปรับสมดุลให้การนอนหลับมีคุณภาพและปลอดภัยที่สุด” โดย นางสาวจ้าวไหม ตั้งศิริพัฒน์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, 
 • เรื่อง “อุปกรณ์จัดท่าการนั่งและการยืน” โดย เด็กหญิงธันยนันท์ พูนบันดาลสิน และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, 
 • เรื่อง “ชุดทดสอบบอแรกซ์ชนิดเจล” โดย นายพิรัชย์ อัศวกาญจน์ และคณะ แห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, 
 • เรื่อง “สายรัดดัดหลังตรงอัจฉริยะ” โดย นายจรัลรัตน์ ธรนนท์บุญส่ง และคณะ แห่งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, 
 • เรื่อง “ชุดตรวจวิเคราะห์การปะปนมะละกอดัดแปลงพันธุกรรม” โดย นางสาวปิยนุช ศรชัย และคณะ แห่งสำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 
 • เรื่อง “คอนกรีตสำเร็จรูปผสมเถ้าปาล์มน้ำมันและใช้หินฝุ่นแทนทราย” โดย ดร.ประชุม คำพุฒ และคณะแห่งสำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 
 • เรื่อง “เซาปา-นวัตกรรมมวลรวมสังเคราะห์จากเถ้าปาล์มน้ำมัน” โดย ดร.ประชุม คำพุฒ และคณะ แห่งสำนักงานการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 
 • เรื่อง “ผลิตภัณฑ์สารสกัด EAT ME” โดย ดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ และคณะ แห่งบริษัท ที.เอส.ที เฮลท์ จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
 • เรื่อง “โสมพลังงานควอนตัมที่มีสารสำคัญสูงเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ” โดย เภสัชกรหญิง ดร. พรวนิช เจริญพุทธคุณ และคณะ แห่งบริษัท เซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด, 
 • เรื่อง “การพัฒนาสูตรอาหารทดแทนวัตกรรมฟาร์อินฟราเรดในโปรแกรมดูแลน้ำหนัก” โดยเภสัชกรหญิง ดร. พรวนิช เจริญพุทธคุณ และคณะ แห่งบริษัท เซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด, 
 • เรื่อง “สารสกัดแอปเปิ้ลนวัตกรรมฟาร์อินฟราเรดเพื่อส่งเสริมการงอกเส้นผม” โดย เภสัชกรหญิง ดร. พรวนิช เจริญพุทธคุณ และคณะ แห่งบริษัท เซนอินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด, 
 • เรื่อง “ReLeep – A New Lifestyle Technology” โดย เด็กชายฉัตรประภัทร บ่ายคล้อย และคณะ แห่งชมรมเยาวชนนักประดิษฐ์ไทย, และ
 • เรื่อง “โบทีน่า แอคเมลล่า เอ็นแคปซูเลทเท็ต พาทิเคิล เฟเชียว สลิฟปิ้งมาร์ค” โดย นายสมัชญ์ โสขุมา และคณะ แห่งบริษัท ทีเอส อินโนเทรด จำกัด


สำหรับงาน “2021 Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2021) ในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งเป็นงานที่ได้รับการสนุนจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) หน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งไต้หวัน ร่วมกับ Chizai Corporation หน่วยงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา แห่งประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักวิจัย/นักประดิษฐ์จากทั่วโลกนำผลงานเข้าประกวดและจัดแสดงในงานจำนวนกว่า 258 ผลงาน จากกว่า 15 ประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น