Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯ เชิญรับชมเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” EP.12 ตอน “โรคลมพิษไม่น่ากลัวอย่างที่คิด”


สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย หรือ DST
ตระหนักที่จะทำหน้าที่เพื่อตอบแทนสังคมและเผยแพร่และทำการรักษาและให้ความรู้กับประชาชนทั่วประเทศ ขอเชิญประชาชนและผู้สนใจทั่วไป เข้าชม Facebook Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ใน EP.12 ตอน “โรคลมพิษไม่น่ากลัวอย่างที่คิด” ในวันเสาร์ ที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 13.00-14.00 น. ผ่านระบบ ZOOM ถ่ายทำรายการผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”

ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุก ๆ ปี ถือเป็นวันโรคลมพิษโลก สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จึงต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของโรคลมพิษ ซึ่งถึงแม้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ก็ตาม สำหรับผู้สนใจท่านใดที่ประสบปัญหาเรื่อง“โรคลมพิษ” สามารถฝากข้อมูลได้ที่เพจครบเครื่องเรื่องผิวหนัง หรือเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย (WWW.DST.OR.TH)


ไม่มีความคิดเห็น