Breaking News

มหิดลอินเตอร์ ปลดล็อกอนาคตการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลัง COVID-19 ในงาน MUIC Virtual Open Days 2020


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College – MUIC) ขอเชิญผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนใจ สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าร่วมกิจกรรมงาน MUIC Virtual Open Days 2020 ในวันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ในรูปแบบถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook Live– MUIC Official Fanpage) 2 วัน กับ 5 ช่วงเวลาการปลดล็อกอนาคตการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลัง COVID-19

1) UNLOCK Your Future 
2) UNLOCK Your Choice I 
3) UNLOCK Your Choice II
4) UNLOCK Your Limit 
5) UNLOCK Your Potential

ทั้ง 2 วันท่านจะได้พบกับวิทยากรรับเชิญ คณบดี คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่จะมาร่วมพูดคุยใน LIVE สด กับการปลดล็อกอนาคตการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลัง COVID-19 เจาะลึก 7 หลักสูตร Inter ปริญญาตรี เปิดมุมมองอาชีพพร้อมแชร์ประสบการณ์ดีๆ รอบรั้ว MUIC ของนักศึกษา ศิษย์เก่า และเมื่อจบแล้วจะต่อปริญญาโท MBA หรือ MM หรือทำงานเลย ทุกคำถามของคุณ มีคำตอบที่นี่

วิธีการเข้าร่วมเพียงเพิ่มเพื่อน LINE @muicfriend และลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (รับสิทธิพิเศษและลุ้นของรางวัลมากมาย) สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วม Live, Chat, Talk ได้ที่ โทร. 098-2690302
หรือ เว็บไซต์ https://muic.mahidol.ac.th/eng/virtual-open-day-2020/schedule/


กำหนดการ Facebook Live! MUIC Virtual Open Days 2020 “Unlock Your Future” 
ปลดล็อกอนาคตการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ หลัง COVID-19
กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
20-21 มิถุนายน 2563 

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563

10:30 - 11:30 น. Live Ep.1 Unlock Your Futureปลดล็อก การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ เรียนอย่างไรให้ตอบโจทย์โลกใหม่” ร่วมเสวนาโดย
1. รศ.พญ.จุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
2. คุณพัชรี รักษาวงศ์ (ศิษย์เก่า)
ดำเนินรายการโดย คุณพบเอก พรพงเมตตา (ศิษย์เก่า)

14:00 - 15:00 น. Live Ep.2 Unlock Your Choice I เปิดมุมมองอาชีพ สายวิทยาศาสตร์ สายธุรกิจ และสายงานผู้ประกอบการด้านบริการ หลังโควิด? ร่วมเสวนาโดย
1. ผศ. ดร.ภาสวรรณ สุนทรารักษ์ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
2. ดร.ธรรมนูญ จรัสเลิศรังษี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
3. ดร.ลัดดาวัลย์ เจียรวิทยกิจ กลุ่มสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านธุรกิจการเดินทางและธุรกิจบริการ
ดำเนินรายการโดย คุณผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (คะน้า)

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563

10:30 – 11:30 น. Live Ep.3 Unlock Your Choice IIเปิดมุมมองอาชีพ นักออกแบบ นักสื่อสาร ล่าม และนักการทูต หลังโควิด? ร่วมเสวนาโดย
1. ผศ. ดร.วรรณ์ขวัญ พลจันทร์ สาขาวิชาสื่อและการสื่อสาร
2. อาจารย์ พลอย นิกะดานนท์ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
3. อาจารย์ ภัททกา เสงี่ยมเนตร สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก
4. อาจารย์ วิมลสิริ เหมทานนท์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา
ดำเนินรายการโดย คุณผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (คะน้า)

14:00 - 15:00 น. Live Ep.4 Unlock Your Limitแชร์เรื่องดีๆ รอบรั้ว MUIC?” ร่วมเสวนาโดย
นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า
1. คุณณัชชา กฤษฎาสิมะ
2. คุณธิติสรรค์ กู้ดเบิร์น
3. คุณอาทิตยา รัศมินทราทิพย์
4. คุณจารุวรรณ ดุสฎีกาญจน
ดำเนินรายการโดย คุณผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (คะน้า)

15:30 - 16:15 น. Live Ep.5 Unlock Your Potentialเจาะลึกเรื่องต่อปริญญาโท MBA 4+1 MBA MM” ร่วมเสวนาโดย
1. ดร.วรางสุ์ วิริยะวิทย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
2. ดร.ศริญญา สังขะตะวรรธน์ หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
3. คุณกฤตย์ กุสุมาวลี ศิษย์เก่า MM
4. คุณปิยวิชช์ จาตุรันต์ ศิษย์เก่า MBA
ดำเนินรายการโดย คุณผ่องพิสุทธิ์ จงอุดมสุข (คะน้า)

ผู้ชมรายการสามารถสอบถามผู้ร่วมรายการได้ในช่วงถามตอบ (Q&A) และลุ้นรับของที่ระลึกจากทางวิทยาลัยนานาชาติตลอดรายการทั้ง 2 วัน 5 ช่วงเวลา
ไม่มีความคิดเห็น